Over ons

Bureau Bosch B.V., asset consultancy, is een onafhankelijke, research gedreven, adviesorganisatie gericht op het gebied van vermogensbeheer voor pensioenfondsen en andere institutionele beleggers. Als ‘core business’ onderscheidt Bureau Bosch een tweetal activiteiten, namelijk Consultancy en Onderzoek

Consultancy
De doelstelling van de asset consultancy is het creëren van optimale condities voor het behalen van bevredigende performances. Activiteiten van het bureau betreffen onder meer:
Strategisch/tactisch advies: over marktontwikkelingen in brede zin, dat wil zeggen beleggingsmarkten, beleggingsproducten en trends op de institutionele markt.
Inrichten van de beleggingsportefeuille: met nadruk op het risicomanagement, met inbegrip van het adviseren over extern of intern beheer, selecteren van vermogensbeheerders, vaststellen van richtlijnen van de asset allocatie, kosten vergelijking en monitoring.
Governance: het adviseren over het oplossen van bestuurlijke en management problematiek.  

Onderzoek
Bureau Bosch heeft een diepgaande kennis van de Nederlandse institutionele markt. Er wordt nauw contact onderhouden met alle institutionele partijen die een 'commitment' hebben naar de Nederlandse markt. Onze database is gedetailleerd en uitgebreid en omvat ondermeer institutionele vermogensbeheerders, pensioenfondsen, beleggingsfondsen, custodians en consultants. Het bureau verricht research op het terrein van pensioen- en vermogensbeheer. In dat kader wordt jaarlijks de “Nederlandse Vermogensbeheerders Gids” uitgegeven.

Bureau Bosch onderhoudt de website DutchInvestor.com, een marktplein voor pensioenfondsen, vermogensbeheerders, custodians en consultants. Zoekfuncties op deze onafhankelijke site maken een selectie mogelijk en laten bezoekers kennis nemen van de institutionele markt.
Cursussen en seminars over institutioneel vermogensbeheer worden gehouden voor bedrijven en instellingen. Voor de institutionele markt wordt in september het seminar Pensioen- en Vermogensbeheer georganiseerd. Bekendheid geniet eveneens het jaarlijkse seminar in inzake beleggingsvooruitzichten. Bureau Bosch publiceerde vele artikelen over macro-economie, beleggingsmarkten, ratings en beleggingsproducten; tevens verschenen boeken hierover.